Qpong Tournament

http://qpong.qp.org

 

(WEEK 2) Tournament Calendar:

Time: (Pacific Standard Time) Sunday
12-31
Monday
1-1
Tuesday
1-2
Wednesday
1-3
Thursday
1-4
Friday
1-5
Saturday
1-6
8am-9am              
9am-10am              
10am-11am Fedayin Warrior Apes            
11am-12pm Fedayin Warrior Apes
VS.
Ping Storm Troopers
REF: OOOOH... DENIED (Azucar)
           
12pm-1pm

Fedayin Warrior Apes
VS.
Ping Storm Troopers
REF: OOOOH... DENIED (Azucar)

    Fedayin Warrior Apes      
1pm-2pm              
2pm-3pm              
3pm-4pm              
4pm-5pm              
5pm-6pm             Disco Inferno Marathon
6pm-7pm       Disco Inferno Marathon   Disco Inferno Marathon Disco Inferno Marathon
7pm-8pm       Disco Inferno Marathon   Disco Inferno Marathon Disco Inferno Marathon
8pm-9pm       Disco Inferno Marathon TAA The Angry Angels Disco Inferno Marathon Disco Inferno Marathon
9pm-10pm       Disco Inferno Marathon TAA The Angry Angels Disco Inferno Marathon Disco Inferno Marathon
10pm-11pm       Disco Inferno Marathon TAA The Angry Angels Disco Inferno Marathon Disco Inferno Marathon
11pm-12am       Disco Inferno Marathon   Disco Inferno Marathon Disco Inferno Marathon
12am-1am       Disco Inferno Marathon      
1am-2am              
2am-3am              
3am-4am              
4am-5am              

Back to Tourney

contact me @: qpong@qp.org